BV te koop

Een B.V. is een rechtspersoon, waarvan het kapitaal als het ware verdeeld is over aandelen welke niet vrij overdraagbaar zijn. B.V. is de afkorting voor besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

 

Het woord besloten slaat daarbij op de niet vrije overdraagbaarheid van de aandelen. Anders dan bij een naamloze vennootschap, de N.V., moet er dan ook een register worden bijgehouden waarin staat vermeld welke personen er met een bepaald aantal aandelen deelnemen in het totale kapitaal van de besloten vennootschap. De besloten vennootschap heeft daarnaast uiteraard nog meer kenmerken, maar de belangrijkste is toch wel de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders voor de schulden van de besloten vennootschap. Hebt u een B.V. nodig om wat voor een redenen dan ook, dan heeft u twee mogelijkheden: er zelf één oprichten, of een reeds bestaande BV kopen.

Oprichten van een BV


Als u besluit om zelf een B.V. op te gaan richten, dan moet u aan de volgende eisen voldoen:
De oprichting moet plaatsvinden via een notariële akte.
De Minister van Justitie moet een zogenaamde “Verklaring van Geen Bezwaar” afgeven.
Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal moet bij de oprichting minimaal 18.000 euro zijn.
De nieuwe B.V. moet bij in het handelsregister van de kamer van koophandel worden ingeschreven.
Er komt heel wat bij kijken voordat uw B.V. is opgericht, en het duurt dan ook een aantal weken voordat uw B.V. echt operationeel is. Duurt dit u echter allemaal te lang, dan is het wellicht een oplossing om de B.V. niet zelf op te richten, maar om een bestaande (lege) B.V. te kopen.

BV te koop


Een B.V. wordt vaak te koop aangeboden, als de werkzaamheden van de B.V. zijn beëindigd. De eigenaar wil er in veel gevallen dan graag vanaf, omdat hij of zij anders de kosten voor de kamer van koophandel en de kosten voor de jaarstukken jaarlijks moet blijven voldoen. De lege B.V. levert dus geen geld meer op, maar kost juist geld gedurende de gehele periode dat er geen activiteit is. Een al bestaande B.V. kopen kan interessant zijn in een aantal gevallen:
U hebt niet de tijd om alle procedures die bij de oprichting van een B.V. komen kijken te doorlopen.
U wilt niet het te plaatsen kapitaal van 18.000 euro kwijt zijn aan een nieuwe B.V.; bij het kopen van een bestaande (lege) B.V. hoeft u in veel gevallen minder geld te investeren.
Om diverse fiscale redenen.

BV en controle van de informatie


Bent u voornemens om inderdaad een bestaande B.V. te kopen, laat u dan altijd goed informeren. U koopt immers een B.V. met een verleden. Op het moment van de overdracht zijn er geen activiteiten meer, maar er kunnen nog wel degelijk schulden of belastingclaims zijn. Controleer daarom altijd of u een 100% gegarandeerd schuldenvrije B.V. koopt en geloof de huidige eigenaar niet zonder meer op zijn woord. Wilt u er 100% zeker van zijn dat u een schuldenvrije B.V. koopt, dan doet u er goed aan het hele traject van het kopen in handen te geven van een notaris. Deze neemt u dan alle rompslomp uit handen en u hebt verder nergens omkijken naar en u kunt snel starten met de activiteiten binnen uw nieuwe B.V.